POMORSKA KARTOTEKA ORNITOLOGICZNA

Wykaz gatunków, o których zbierane są informacje oraz ich zakres - Excel

Kontakt

        W przypadku  pytań technicznych dotyczących Kartoteki Pomorskiego Regionu Ornitologicznego czy wątpliwości związanych z jej  funkcjonowaniem i zasadami gromadzenia danych -  prosimy o kontakt na adres:

dominik@gaja-art.com

Koordynatorzy regionalni:

POMORZE ZACHODNIE - Dominik Marchowski - dominik@gaja-art.com

POMORZE ŚRODKOWE - Bogusław Kotlarz - kartoteka.pomorzesrodkowe@gmail.com

POMORZE GDAŃSKIE - Piotr Rydzkowski - kartoteka.pomorzegdanskie@gmail.com